VTEM skitter

Sociální služby města Přerova, p.o.

Radkova 2

 Tým složený z klientů domova pro seniory se společně s další šesti týmy zúčastnili Malé sportovní olympiády v Radkově Lhotě. Hráli jsem fair play v rámci olympijského slibu, do plnění různých disciplín jsem vložili všechny své síly na bednu to pravda nestačilo, ale odjížděli jsme spokojeni a plni nových zážitků.

    Radkova 4 Radkova Radkova_3.jpg

 

Aktuální informace

dovoz jidla

Aktuality