VTEM skitter

Sociální služby města Přerova, p.o.

IMG 2237 3Stan, táborák, kytara a písničky... malé prázdninové táboření na zahradě v jesličkách mohly děti prožít společně s tetami předposlední týden v srpnu. Počasí nám přálo a hra ve stanu byla pro děti velkým zážitkem. Děti měly také hodně práce se sbíráním šišek, „vařením“ kotlíkové polévky a došlo i na sušení prádla. Prázdniny pomalu končí, a na některé táborníky čeká v jesličkách už jen zahradní slavnost, se kterou se s jesličkami rozloučí a od září zamíří do mateřské školky.

Aktuální informace

dovoz jidla

Aktuality