Sociální služby města Přerova, p. o., vyhlašují veřejnou zakázku na:

1. "Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu"

Celé znění zakázky a zadávací podmínky naleznete v odkazu ZDE

2. "Dodávku motorového vozidla"

- Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí - kód VPV 34115200-8

  Celé znění zakázky a zadávací podmínky naleznete v odkazu ZDE

3. "Dodávku motorového vozidla"

- Lehká dodávková motorová vozidla - kód CPV 34136100-0 

  Celé znění zakázky a zadávací podmínky naleznete v odkazu ZDE