V jeslích proběhne den otevřených dveří a zápis dětí na školní rok 2019/2020

Všechny zájemce o prohlídku jesliček zveme na Den otevřených dveří, který proběhne dne 15.5.2019 od 15.45 do 17.30 hod.

Zápis dětí na školní rok 2019/2020

bude probíhat 15.5. od 16.30 do 17.30 hod a dále od 16.5. do 24.5. denně od 9.00 do 14.30 hodin.

Více informací o průběhu akcí zde.

Městské jesle jsou součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. Péči o děti poskytujeme na základě registrace Služby péče o dítě v dětské skupině. Péče o dítě v dětské skupině je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině), ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb.
Našim hlavním posláním je zajištění komplexní výchovné péče dětem od 18 měsíců do 3 let věku, která je zaměřena na harmonický a všestranný rozvoj osobnosti. O to nejdůležitější, o vytvoření příjemného prostředí, ve kterém děti po celý den potřebují cítit bezpečí a lásku, se snaží odborně kvalifikovaný personál, „tety“- dětské a zdravotní sestry, hospodářka, kuchařka a 3 provozní pracovnice.
Děti jsou přijímány dle věku do dvou oddělení.

I. oddělení   - Kuřátka - s kapacitou 21 dětí
II. oddělení  - Koťátka - s kapacitou 24 dětí.

Co Vám nabízíme:
•    každodenní celodenní pobyt pro Vaše děti zahájený postupnou adaptací dítěte na nové prostředí,
•    stravu pro děti, která odpovídá zásadám zdravé výživy s ohledem na batolecí věk – snídani, oběd, dopolední a odpolední svačinu, pitný režim,
•    oblečení pro děti (do herny i ven) prané ve vlastní prádelně,
•    velkou zahradu s herními prvky; na každém oddělení krytou terasu využívanou za nepříznivého počasí,
•    práci s dětmi v malých skupinkách, každá teta se stará maximálně o 8 dětí
•    spoustu aktivit, „her“, jedná se však o cílené nenásilní vzdělávání, které děti vnímají jako zábavné a motivující,
•    každý den v týdnu jiný druh výchovného zaměstnání- pracovní, výtvarnou, hudební, tělesnou a rozumovou výchovu,
•    během roku bohatý program- divadelní představení, karneval, oslava Dne dětí, Mikulášská nadílka, návštěva hasičů atd.
•    provozní dobu od 6.00-16.00 hodin.