Sociální služby města Přerova, p. o.

vyhlašují výběrové řízení

na pozici

sociální pracovník

                                                                                    

Místo výkonu práce jsou Sociální služby města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov

Pracovní poměr na dobu určitou po dobu čerpání rodičovské dovolené

Předpokládaný nástup: listopad 2019

Obecná charakteristika:

Zajišťuje sociálně právní poradenství a metodickou činnost v sociální péči v rámci sociální služby -pečovatelská služba.

Požadované vzdělání, znalosti a dovednosti:

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v sociální oblasti

Dále se požaduje:

  • dobrá orientace v zákoně o sociálních službách
  • dobré komunikační schopnosti při osobním i korespondenčním styku
  • znalost práce na PC (práce s internetem, soubory dat, ovládání kancelářských aplikací)
  • oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B
  • flexibilita a smysl pro týmovou spolupráci.

Platové zařazení:

Odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

K písemné přihlášce přiložte tyto dokumenty:

  • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkající se činnosti ve výše uvedeném oboru
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete do 30. září 2019 na adresu:

Sociální služby města Přerova, p.o., Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

 

Obálku označte vlevo nahoře: „VŘ – sociální pracovnice“.

 

Kontaktní osoba: PhDr. Sylva Bártová, vedoucí pečovatelské služby, telefon: 581 736 370