Zřizovatel: Statutární město Přerov
Právní forma: příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou
Statutární zástupce organizace: Mgr. Jana Žouželková

 

Sociální služby města Přerova, p. o., jsou největším poskytovatelem sociálních služeb ve městě Přerově a jeho místních částech. Na základě registrace udělené Krajským úřadem Olomouckého kraje poskytují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění šest druhů sociálních služeb, vymezených v § 37 sociální poradenství, § 39 osobní asistence (terénní služba), § 40 pečovatelská služba (terénní i ambulantní služba), § 46 denní stacionáře (ambulantní služba), § 49 domovy pro seniory (pobytová služba) a § 50 domovy se zvláštním režimem (pobytová služba). V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 247/2014 Sb., poskytují službu péče o dítě v dětské skupině.

Služby a činnosti provozuje organizace Sociální služby města Přerova, p. o. v zařízeních:

 • Městské jesle, Svisle 2, Přerov
 • Denní pobyt, Purkyňova 16, Přerov
 • Domov pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov
 • Pečovatelská služba, U Žebračky 18, Přerov  

Veřejný závazek

Sociální služby města Přerova, p. o. zajišťují formou sociálních služeb potřebnou odbornou podporu a pomoc osobám, které se zejména z důvodů věku, zdravotního stavu, mentálního a kombinovaného postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo mají z výše uvedených důvodů sníženou soběstačnost a jsou odkázány na pravidelnou pomoc druhé osoby. Svou činností usiluje poskytovatel o důstojný, bezpečný, aktivní, smysluplný a příjemně prožitý život uživatelů, kterým jsou tyto služby poskytovány. Veškeré poskytované sociální služby a péče o děti v městských jeslích jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Cíl

 • Usilovat o dobré jméno organizace
 • Poskytovat kvalitní, odborné a bezpečné služby ke spokojenosti uživatelů.
 • Snažit se za pomoci terénních a ambulantních služeb co nejdéle udržet jejich uživatele  v přirozeném prostředí s možností zachování přirozených sociálních vazeb.
 • V pobytovém zařízení sociálních služeb vytvářet podmínky srovnatelné s podmínkami přirozeného sociálního prostředí, vytvářet uživatelům příjemnou atmosféru i prostředí.
 • Docílit objektivní počet zaměstnanců přímé obslužné péče především v domově pro seniory.
 • Pro zaměstnance vytvářet podmínky pro celoživotní vzdělávání.
 • Při poskytování sociálních služeb respektovat a uplatňovat principy základních lidských práv, jedinečnosti, důstojnosti, rovnosti, týmové spolupráce, flexibility a uplatňování vlastní vůle uživatele.

Cílová skupina

Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři, osoby s jiným zdravotním postižením /různé typy demencí včetně Alzheimerovy choroby/, osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a děti v jeslích. Převažující cílová skupina, které jsou ambulantní terénní, či pobytové sociální služby poskytovány je tvořena seniory.

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytika
Google analytics
OK
Odmítnout