•    podání "Žádosti o poskytnutí výchovné péče v jeslích" (ke stažení zde), osobně nebo poštou na adresu Svisle 2, Přerov, 750 02. Prosíme, nezapomeňte uvést datum nástupu do jeslí a kontakt na Vás.
•    domluvení schůzky s vedoucí Městských jeslí, kontakt Bc. Petra Zavadilová  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,+420 603 201 238, na které se dozvíte potřebné informace.

Do jeslí jsou přednostně přijímány děti na každodenní celodenní docházku. Požadavky na zkrácený pobyt budou akceptovány jen v případě dočasného nevytížení kapacity zařízení.
Při přijetí dítěte do jeslí se sepisuje Smlouva o poskytování výchovné péče, a to na dobu určitou na období 1 školního roku. V případě prodlužování doby poskytování péče (dodatkem smlouvy nebo novou smlouvou) budou rodiče povinni opětovně doložit splnění podmínek trvalého pobytu a zaměstnání.
    
Rada města Přerova na svém jednání dne 21. července 2015 usnesením č.626/22/9/2015 schválila s účinností od 1. září 2015 změnu ve výši úhrad za pobyt a stravu
 a kritéria pro přijímání dětí do Městských jeslí, podle kterých jsou do jeslí přednostně přijímány děti rodičů trvale bydlících a pracujících v Přerově (bodové ohodnocení dle tabulky).


Kritéria bodového hodnocení pro přijetí dítěte do jeslí -VZOR

Rodiče (jeden + jeden) Trvalý pobyt v bodech Zaměstnání v bodech Body celkem
Přerov Mimo Přerov Přerov Mimo Přerov
Rodič/e 3 + 3   3 + 3   12
Rodič/e 3 + 3     1 + 1 8
Rodič/e   0 + 0 3 + 3   6
Rodič/e   0 + 0   1 + 1 2
Samoživitel/ka 6   6   12
Samoživitel/ka 6     2 8
Samoživitel/ka   0 6   6

 

Přibližně 14 dnů před nástupem do jeslí je potřeba doložit vyplněné dokumenty

  • Dotazník pro přijetí dítěte do jeslí
  • Evidenční list dítěte
  • Potvrzení o zdravotním stavu dítěte, ne starší 30 dnů před nástupem do jeslí
  • Souhlas se zpracováním os. údajů formou pořízení fotografií…

 

K nahlédnutí předkládáte občanský průkaz k ověření trvalého bydliště  a doklad o pracovně právním vztahu (prac. smlouvu, DPP, živnostenský list..).

 

Veškeré dokumenty jsou ke stažení zde.
Výše úhrad za pobyt a stravu.