•    podání "Žádosti o poskytnutí výchovné péče v jeslích" (ke stažení zde), osobně nebo poštou na adresu Svisle 2, Přerov, 750 02. Prosíme, nezapomeňte uvést datum nástupu do jeslí a kontakt na Vás.
•    domluvení schůzky s koordinátorkou Městských jeslí, kontakt Bc. Petra Zavadilová  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,+420 603 201 238 (od 12.30-13.30 hod), na které se dozvíte potřebné informace.

Do jeslí jsou přednostně přijímány děti na každodenní celodenní docházku. Požadavky na zkrácený pobyt budou akceptovány jen v případě dočasného nevytížení kapacity zařízení.
Při přijetí dítěte do jeslí se sepisuje Smlouva o poskytování výchovné péče, a to na dobu určitou na období 1 školního roku. V případě prodlužování doby poskytování péče (dodatkem smlouvy nebo novou smlouvou) budou rodiče povinni opětovně doložit splnění podmínek trvalého pobytu a zaměstnání.
    
Rada města Přerova na svém jednání dne 21. července 2015 usnesením č.626/22/9/2015 schválila s účinností od 1. září 2015 změnu ve výši úhrad za pobyt a stravu
 a kritéria pro přijímání dětí do Městských jeslí, podle kterých jsou do jeslí přednostně přijímány děti rodičů trvale bydlících a pracujících v Přerově (bodové ohodnocení dle tabulky).


Kritéria bodového hodnocení pro přijetí dítěte do jeslí -VZOR

Rodiče (jeden + jeden) Trvalý pobyt v bodech Zaměstnání v bodech Body celkem
Přerov Mimo Přerov Přerov Mimo Přerov
Rodič/e 3 + 3   3 + 3   12
Rodič/e 3 + 3     1 + 1 8
Rodič/e   0 + 0 3 + 3   6
Rodič/e   0 + 0   1 + 1 2
Samoživitel/ka 6   6   12
Samoživitel/ka 6     2 8
Samoživitel/ka   0 6   6

 

Při nástupu do jeslí budete potřebovat:

•    vyplněný „Dotazník k přijetí",
•    „Potvrzení o zdravotním stavu dítěte", ne starší 30 dnů před nástupem do jeslí,
•    podepsaný „Souhlas a čestné prohlášení" a „Souhlas se zpracováním osobních údajů",
•    doložení trvalého bydliště (kopie OP),
•    potvrzení o zaměstnání,
•    pro dítě přezůvky

Veškeré dokumenty jsou ke stažení zde.
Výše úhrad za pobyt a stravu.