Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je podporovat a pomáhat udržovat soběstačnost uživatelů, kteří potřebují pomoc druhé osoby, a umožnit jim tímto setrvat v domácím, přirozeném prostředí co možná nejdéle.

Naším cílem je, poskytnout péči, která umožní uživateli pečovatelské služby:

 • Zůstat v domácím prostředí
 • Naplnit jeho osobní cíle
 • Reagovat na změny v aktuální situaci
 • Přistupovat k uživateli podle jeho individuálních potřeb s cílem zabezpečit jeho plnohodnotný život
 • Zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky

Služby poskytujeme seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby a dále osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Pečovatelská služba poskytuje
1) Základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • Pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC)
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz jídla; pomoc při přípravě jídla a pití; příprava a podání jídla a pití)
 • Pomoc při zajištění domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti; pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónního úklidu, úklidu po malování; běžné nákupy a pochůzky; velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; praní a žehlení ložního a osobního prádla popř. jeho drobné opravy)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady a další instituce)

2) Základní sociální poradenství

3) Fakultativní činnosti (činnosti poskytované  nad rámec zákonem povinných služeb). Tyto činnosti jsou zajišťovány pouze uživatelům základních činností.

 • Dohled nad dospělou osobou
 • Dohled nad požitím léků
 • Perličková koupel
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Kopírování lékařských zpráv
 • Zapůjčení mechanické polohovací postele
 • Doprava, montáž nebo demontáž mechanické polohovací postele

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu mimo výjimky uvedené v § 75 odst. 2, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Podrobněji jsou základní i fakultativní činnosti PS rozepsány v Úhradách za služby pečovatelské služby viz Dokumenty ke stažení. Poskytování služeb se řídí vnitřními pravidly PS viz Dokumenty ke stažení.

Místo a čas poskytování:
Terénní služby se poskytují v domácnostech uživatelů ve městě Přerově a jeho místních částech každý den od 7:00 do 22:00 hodin. Ambulantní služba (koupání ve středisku osobní hygieny) a základní sociální poradenství se poskytuje pouze ve všední dny pondělí a středa od 7:00 do 16:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 7:00 do 15:30 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích se terénní služba poskytuje v rozsahu zaměřeném na zajištění základních životních potřeb, jako je osobní hygiena, příprava a podání jídla a pití, dohled nad požitím léků.

Služby jsou poskytovány pouze ve vymezeném čase a v rozsahu domluvených úkonů (nejedná se o časově neomezenou službu).
Doba i čas poskytování služby jsou sjednány s každým uživatelem individuálně v individuálním plánu uživatele.

Přerov a jeho místní části jsou pro účely operativnějšího poskytování pečovatelské služby rozděleny podle ulic do pěti okrsků viz záložka okrsky - ulice.

Komu pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout:

 • Osobám, které z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu vyžadují ošetřovatelskou nebo celodenní péči
 • V případě, že poskytovatel nemůže z kapacitních důvodů naplnit požadavky osoby
 • Osobám bez přístřeší, vyjma osob nacházejících se v zařízeních sociálních služeb 
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytika
Google analytics
OK
Odmítnout