VTEM skitter

Sociální služby města Přerova, p.o.

carodejnice dp1906K českému jaru dnes už neodmyslitelně patří pálení čarodějnic neboli filipojakubská noc. Od dávných dob se lidé scházejí u zapálených ohňů, aby se ochránili před zlými silami, protože právě o této noci se všechny čarodějnice slétají a mají největší moc. Ani my v denním pobytu jsme nechtěli tuto tradici porušit. Nepříznivé počasí nám sice nedovolilo rozdělat pořádný čarodějný oheň, ale zvládli jsme alespoň v rychlosti opéct špekáčky. V teple naší víceúčelové místnosti jsme si pak povídali o tradicích a historii tohoto svátku, vzpomněli jsme i stavění máje, které bezprostředně následuje. Pak jsme si užili čarodějnický rej, přehlídku všech masek nebo kouzelnické soutěže.

Aktuality