VTEM skitter

Sociální služby města Přerova, p.o.

logo ssmpDěkujeme všem partnerům, sponzorům za spolupráci a přejeme skvělý rok 2020. Těšíme se na Vás v roce 2020.

Jana Žouželková, ředitelka organizace

Aktuální informace

dovoz jidla

Aktuality