VTEM skitter

Sociální služby města Přerova, p.o.

seniorsympozium 2016Statutární město Přerov odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociální prevence a pomoci, pod záštitou primátora Mgr. Vladimíra Puchalského zve občany statutárního města Přerova 60+ na preventivní, výchovně vzdělávací akci k Mezinárodnímu dni seniorů - SENIOR SYMPOZIUM 2016. Bližší informace v přiloženém letáku.

Aktuální informace

dovoz jidla

Aktuality