VTEM skitter

Sociální služby města Přerova, p.o.

cela organizaceSociální služby města Přerova, p. o., pořádají ve středu dne 5.října 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tato akce je pořádána v rámci "Týdne sociálních služeb", který organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb společně s MPSV.

Ve všech našich zařízeních si můžete prohlédnout vnitřní prostory, pověření pracovníci Vám rádi zodpoví Vaše otázky, vztahující se k poskytovaným službám. Seznam našich zařízení s informacemi o době jejich otevření naleznete v přiloženém letáku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality