VTEM skitter

Sociální služby města Přerova, p.o.

logo ssmpSociální služby města Přerova, p. o. vyhlašují výběrové řízení na pozici


VRCHNÍ SESTRA V DOMOVĚ PRO SENIORY


Místo výkonu práce jsou Sociální služby města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov
Pracovní poměr založený jmenováním na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: září 2016
Obecná charakteristika:
Příprava, plánování, koordinace, kontrola zajišťování pečovatelské a ošetřovatelské péče v rámci poskytování sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
Požadované vzdělání, znalosti a dovednosti:
Kvalifi kační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství
Dále se požaduje:
■ dobrá orientace v zákoně o sociálních službách a zákoně o zdravotních službách
■ praxe v oboru (min. 3 roky)
■ dobré manažerské dovednosti
■ schopnost samostatně rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpovědnost
■ flexibilita, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
■ smysl pro týmovou spolupráci.
Platové zařazení:
Platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
K písemné přihlášce přiložte tyto dokumenty:
■ strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech týkající se činnosti ve výše uvedeném oboru
■ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
■ ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete do 22. července 2016 na adresu:
Sociální služby města Přerova, p.o., Kabelíkova 14a, 750 11 Přerov
Obálku označte vlevo nahoře: „VŘ – vrchní sestra“.
Kontaktní osoba: Jana Žouželková, ředitelka organizace, telefon: 581 289 112

Paliativní péče

dovoz jidla

Aktuality

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytika
Google analytics
OK
Odmítnout