Ošetřovatelská a obslužná péče

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě individuálního plánu pracovníky přímé obslužné péče a uživatelem zařízení. Obslužná péče zahrnuje podporu, pomoc a péči při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní osobu (asistence u stravy, úpravy lůžka, změna polohy na lůžku, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí.

Zdravotní a ošetřovatelské péče

Domov pro seniory Přerov není zdravotnickým zařízením. Zdravotní a ošetřovatelskou péči provádí registrované všeobecné zdravotní sestry dle indikace lékaře. Tato péče je hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Naši uživatelé mají možnost svobodné volby praktického lékaře. Do domova pro seniory dochází 2x týdně smluvní praktický lékař MUDr. Roman Ďurík a 1 x za měsíc dochází lékař specialista MUDr. Dagmar Pilcová.