Sociální služby města Přerova, p. o., vyhlašují veřejnou zakázku na:

"Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetu"

Celé znění zakázky a zadávací podmínky naleznete v odkazu ZDE