Denní stacionář poskytuje ambulantní sociální službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního a kombinovaného postižení a seniorům od 65 let podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Okamžítá kapacita denního stacionáře je 30 osob (z toho kapacita pro seniory je maximálně 6 osob).

Stacionář je určen seniorům s částečnou mobilitou, pro které je v zařízení vyčleněno jedno oddělení se samostatným sociálním zázemím.

Provozní doba denního stacionáře v pracovní dny:
pondělí – pátek od 5.30 do 15.15 hodin

Nabídka činností denního stacionáře

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, podpora při podávání jídla a pití),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC),
 • poskytnutí stravy - zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (poskytnutí oběda, dopoledních a odpoledních svačin).
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
    - pracovně výchovná činnost (nácvik sebeobsluhy, nácvik hygienických návyků, stolování, péče o okolní prostředí, příprava jednoduchých jídel, nácvik úklidových prací, pracovní terapie – např. práce v dílně, na zahradě, v keramické dílně, ruční práce, tkaní…),
    - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (smyslová stimulace, canisterapie, nácvik schopností a dovedností formou literárních, dramatických, hudebních, pracovních a výtvarných činností, tělesná výchova, společenské hry, jazyková výchova a využití AAK…),
    - vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění (čtení, psaní a počítání, komunikace a vzdělávání osob s poruchou autistického spektra za využití speciálních pedagogických metod, práce s PC, internetem, tabletem, využití didaktických her a speciálních výukových programů…),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (společenské akce, vycházky, jednodenní výlety, návštěva divadla, kina, koncertů, výstav, tanečních zábav…).

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k  rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (muzikoterapie, dramaterapie, biblioterapie, arteterapie, aromaterapie, terapie tancem, relaxace, bazální stimulace, reminiscence…),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k  uplatňování práv a oprávněných zájmů)

Fakultativní činnost:

 • dohled nad požitím léků

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytika
Google analytics
OK
Odmítnout