Denní stacionář je koedukované zařízení, poskytující ambulantní sociální služby osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a seniorům. Cílová skupina denního stacionáře je určena pro věkovou kategorii osob starších 11 let.

Celková kapacita denního stacionáře je 30 osob.
Kapacita denního stacionáře pro seniory je 6 osob. Stacionář je určen seniorům s částečnou mobilitou, pro které je v zařízení vyčleněno jedno oddělení se samostatným sociálním zázemím.

Provozní doba denního stacionáře:
pondělí – pátek od 5.30 do 15.15 hodin

Nabídka činností denního stacionáře

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
    - pracovní terapie – keramika, ruční práce, linoryty, tkaní, malování na hedvábí, enkaustika, práce v dílně, na zahradě
    - muzikoterapie, dramaterapie, taneční kroužek muzikoterapie, dramaterapie
    - reminiscenční terapie (cesta ke vzpomínkám)
    - smyslová aktivizace (podpora činností uživatelů)
    - canisterapie – kontakt se psem
    - sportovní činnosti – atletika, plavání, kuželky, pohybové hry, pravidelné cvičení v tělocvičně
    - relaxace, aromaterapie
    - stimulační techniky v relaxační místnosti, bazální stimulace
    - společenské, sportovní i vícedenní akce (koncerty, olympiády...)
    - opakování a rozšiřování výuky čtení, psaní a počítání
    - práce na PC s využitím internetu
    - využití alternativní a augmentativní komunikace (znakový jazyk, komunikační programy v PC...)
    - skupinové a individuální čtení literatury, využití služeb knihovny
    - sebeuplatňování při přípravě jednoduchých jídel, stolování a domácích pracích
    - vycházky, pohybové a oddechové aktivity v zahradě areálu zařízení
    - oslavy narozenin uživatelů a diskotéky
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí stravy - v denním stacionáři je možnost zajištění oběda, dopolední a odpolední svačiny
 • fakultativní činnost
    - dohled nad použitím léků

V zařízení je možnost zajištění masáží a rekondičně rehabilitačního cvičení.

Úhrada za službu denního stacionáře