Cenik kompenzačních pomůcek platný od 1. 3. 2010
Název pomůcky Pořizovací cena Kč/den Kč/měsíc
Mechanický vozík 5500,- 5,- 150,-
Dětská sedačka Aris 6138,- 5,- 150,-
Kočár zdravotní 1000,- 1,- 30,-
Chodítko čtyřkolové s brzdou 1500,- 2,- 60,-
Chodítko pevné skládací čtyřbodové 1100,- 2,- 50,-
Toaletní židle pojízdná 550,- 1,- 30,-
Židle sprchovací s opěrkou 1190,- 1,- 30,-
Nástavec WC s madly 1860,- 3,- 90,-
Sedačka přes vanu 900,- 1,- 30,-
Antidekubitní matrace s kompresorem 3100,- 4,- 120,-
Berle francouzská duralová 292,- 1,- 30,-
Poplatek z prodlení za každý započatý měsíc 200Kč
Poplatek za vyčištění 50 Kč
Půjčovní řád kompenzačních pomůcek
1. Obecná ustanovení Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány v rámci odborného sociálního poradenství dle § 37 b) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Adresa půjčovny: SSMP – Denní pobyt, Purkyňova 16, Přerov, 750 02 Telefonní kontakt: 581 210 669, 606 168 256 Zodpovědná osoba: Mgr. Páleníková Eva Provozní doba: pondělí – pátek – 8.00 – 14.00 hodin
2. Vymezení okruhu uživatelů Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují podpůrnou pomůcku. Zapůjčení kompenzační pomůcky je možné i rodinným příslušníkům uživatele, jeho zástupci či opatrovníkovi.
3. Úhrada za půjčení
1. Úhradou za zapůjčení kompenzačních pomůcek je stanovena cena v Kč za den/měsíc. Kompenzační pomůcky lze zapůjčit krátkodobě i dlouhodobě na základě písemné dohody. 2. Platba za pomůcku probíhá vždy předem při podpisu dohody za dobu zapůjčení kompenzační pomůcky stanovenou v dohodě, pokud není dohodnuto jinak. Pokud bude pomůcka vrácena v době kratší, než byla sjednána v dohodě, bude uživateli na vlastní žádost vrácená částka, o kterou se půjčovné sníží. 3. Za překročení dohodnuté zápůjční doby bude účtován poplatek z prodlení ve výši 200,- Kč za každý započatý měsíc.
4. Povinnosti zapůjčitele
1. Zapůjčitel seznámí uživatele s obsluhou pomůcky a názorně předvede způsob použití. 2. Pomůcka bude uživateli předána funkční, čistá a ošetřená desinfekcí. 3. V případě potřeby předá zapůjčitel uživateli návod k použití.
5. Povinnosti uživatele
1. Uživatel odpovídá po celou výpůjční dobu za vypůjčenou pomůcku, je o ni povinen pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození, zničení či odcizení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu. 2. Uživatel nesmí pomůcku bez vědomí zapůjčitele zapůjčit třetí osobě. 3. Dojde-li v průběhu vypůjčení pomůcky k jejímu poškození, hradí uživatel náklady na opravu v plné výši, v případě ztráty nebo zcizení pomůcky bude uživatelem uhrazena plná pořizovací cena.  4. Bude-li pomůcka vrácena znečištěná, má půjčovna právo účtovat za vyčištění poplatek 50,- Kč. 5. Jakoukoliv technickou poruchu kompenzační pomůcky uživatel nahlásí poskytovateli. 6. Uživatel je povinen dodržovat platební podmínky.
6. Závěrečná ustanovení
Tento půjčovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2010 a je přílohou dohody o zapůjčení kompenzační pomůcky.
    
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytika
Google analytics
OK
Odmítnout