Sociální služby města Přerova p. o., vyhlašují otevřené řízení v nadlimitním režimu s uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení podle § 131 a § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na dodávky:

„Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu a obědů pro zaměstnance zadavatele“

Kompletní zadávací dokumentace ke stažení ZDE