V domově pro seniory je celodenní strava pro uživatele zajištěna dodavatelským způsobem. Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a pro uživatele s diabetem závislých na inzulínu druhá večeře. Strava odpovídá zásadám zdravé výživy. Uživatelé bez dietního omezení si mohou vybrat ze dvou obědových jídel. Uživatelé si mohou rovněž vybrat studenou nebo teplou večeři. Teplá večeře se podává 4 x v týdnu. Ve středu, sobotu a neděli je večeře pouze studená. Forma stravy je přizpůsobena potřebám uživatele (celá, krájená, mletá, mixovaná).

V rámci prevence rizika malnutrice (podvýživy), provádíme u uživatelů s tímto rizikem sledování množství konzumované stravy a tekutin. Zaznamenáváme do formuláře množství zkonzumované stravy a tekutin. Uživatele vážíme pravidelně 1 x za měsíc.

O dietním stravování rozhoduje lékař. Uživatel má právo odmítnou dietní stravu a odebírat stravu racionální (normální). Vrchní sestra upozorní uživatele na možné komplikace v důsledku nedodržení dietního režimu.

Strava se uživatelům podává dle jejich potřeb buď na společných jídelnách, nebo přímo na pokojích uživatelů. Uživatelé si vybírají stravu z jídelního lístku sami nebo za podpory personálu v přímé péči. Připomínky a dotazy vztahující se ke skladbě jídelního lístku mohou uživatelé směřovat na personál v přímé péči či vrchní sestru zařízení.

Strava racionální

Strava diabetická

snídaně

155,- Kč/den

snídaně

160,-Kč/den

Svačina

Svačina

Oběd

Oběd

Svačina

Svačina

Večeře

Večeře

 

Večeře-druhá