Posláním klubů důchodců je setkávání se seniorů v Přerově a pěti jeho místních částech a jejich aktivizace. Pomoc Sociálních služeb města Přerova klubům spočívá v organizování a zajišťování zejména společenských, vzdělávacích, kulturních akcí, v omezené míře na finanční spoluúčasti některých z nich. Tato činnost není registrována jako sociální služba, provozní náklady jsou hrazeny z  rozpočtu naší organizace.
 
Kluby důchodců naleznete:  FOTO SETKANI 2017
  1. Přerov Město paní Marie Topolánková
  2. Přerov Dluhonice paní Helena Dokoupilová
  3. Přerov Újezdec paní Jaromíra Dorazilová
  4. Přerov Čekyně paní Anna Papoušková
  5. Přerov Henčlov paní Marta Rybková
  6. Přerov Žeravice paní Jana Ščepitová