Průběh dne v jesličkách:


6.00 – 8.00     příjem dětí na jednotlivá oddělení, volná hra
7.00 – 8.00     postupné podávání snídaně
8.15 – 8.45     pohádka (s obrázky, maňáskové divadlo), zpívání, povídání,
8.45 – 9.00     ranní cvičení, protažení těla, pohybové hry, tancování
9.00 – 9.30     výchovné zaměstnání ve skupinkách (střídá se výchova- pracovní, výtvarná, hudební, tělesná a rozumová)
9.30 – 9.45     svačinka- ovoce
9.45 –11.00    příprava na pobyt venku, pobyt na zahradě, v případě nepříznivého počasí na kryté terase
11.00 –11.30  příprava na oběd, podávání oběda
11.30 –12.00  ukládání dětí ke spánku, uspávání
12.00 –14.00  spánek dětí
14.00             postupné vstávání, odpolední svačinka
14.15 –15.45  volná hra, propouštění dětí