VTEM skitter

Sociální služby města Přerova, p.o.

IMG 1244Krajská rada seniorů Olomouckého kraje pořádala 24 května 2017 II. ročník krajských sportovních her seniorů 2017 s mezinárodní účastí pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. Do této soutěže se přihlásilo 5 členů Klubu seniorů Újezdec ve složení: Dorazilová Jaromíra, Navrátilová Jarmila, Kočarová Věra, Mádrová Libuše a Obrtelová Alena. Na stadionu byla velmi soutěživá, ale i přátelská atmosféra. Všech 10 disciplín jsme zvládly se ctí. Po slavnostním ukončení jsme opouštěly stadion unavené ale na krku nás hřály medaile a diplom. Jsme rády že jsme mohly reprezentovat 79 členů Klubu důchodců Újezdec. Moc bychom chtěly poděkovat Klubu seniorů Olomouc za vzornou připravenost celé sportovní akce a za podporu Sociálním službám města Přerova, p. o..

Jaromíra Dorazilová - předsedkyně Klubu důchodců Újezdec

Info

dovoz jidla

Aktuality