A4 banner člen a certifikace

Motto: „Osud chtěl, abychom se setkali a společné chvíle důstojně prožili…“

 

Vítáme Vás na stránkách domova pro seniory, který je organizační složkou Sociálních služeb města Přerova, příspěvkové organizace. Toto pobytové zařízení sociálních služeb obdrželo v roce 2014 od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR certifikát „Značka kvality v sociálních službách“.

Byli bychom rádi, kdyby Vám tyto stránky posloužily k nalezení potřebných informací a zároveň Vám přiblížily společné dění v našem domově.

Sociální služby města Přerova, příspěvková organizace, jsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, a to domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Péče o uživatele je v našem pobytovém zařízení poskytována v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“, které vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

 

DS zlutosedy prouzek1

DZR zlutosedy prouzek

Při poskytování pobytové sociální služby vycházíme z „Listiny základních práv a svobod", „Zákona o sociálních službách", „Etického kodexu sociálních pracovníků", „Etického kodexu zdravotních sester" a „DESATERA zaměstnanců domova pro seniory".

logo mozkovy joging

 

DESATERO:

  1. Lidskost,
  2. Zájem,
  3. Důstojnost,
  4. Kvalita,
  5. Pomoc, podpora a péče,
  6. Individuální přístup,
  7. Spolupráce,
  8. Transparentnost,
  9. Odbornost,
  10. Loajálnost.